Klub Muzea

Kdo z vás nadšenců má zájem podpořit náš projekt a podílet se buď aktivně na záchraně naší krásky, nebo se prostě jen stát členem našeho leteckého muzea a vše jen pozorovat zdálky, nechť vyplní tuto přihlášku a zaplatí roční poplatek na účet muzea. My vás zaregistrujeme a odměnou vám bude hezký zážitek při návštěvě muzea, malý dárek a dobrý pocit, že jste udělali dobrou věc pro záchranu našeho technického dědictví.