Změna kamufláže
Poslední změna proběhla v letech 2003/2004 v LOZ České Budějovice