Změna kamufláže
Poslední změna proběhla v letech 2003/2004 v LOZ České Budějovice

autorství fotek Ing. Milan Simr,  www.czech-sky.com